ديگر بيشتر ركوردها 1از 5 به 12
آموزش ضربه مواشی گری
ضربه مواشی گری یکی از بهترین ضربات کیوکوشین کاراته میباشد که میتوان آن را در سه طرح اصلی اجرا کرد که معمولا به سه نوع است 
مواشی گری گدان(ضربه پایین بدن)لگد پایین
مواشی گری چودان(ضربه وسط بدن)ضربه مرکزی
مواشی گری جودان(ضربه بالایی بدن)ضربه بالا
کیوکوشین کاراته

+ ادامه مطلب

 

امکان ایجاد مجدد ثبت باشگاه
با توجه به اینکه دوستان عزیز شاهد بودیم چند ماهی این قابلیت از سایت برداشته شده بود به درخواست شما کاربران سایت مجددا امکان ثبت باشگاه توسط فرم مربوطه در قسمت بالای سایت قسمت ثبت باشگاه قابل دسترسی می باشد . با تشکر اوس

+ ادامه مطلب

 

آموزش کاتای تای کیو کو سونو ایچ
کاتای تای کیوکوکوسونوایچ جزو اولین فرم وکاتای کیوکوشین کاراته می باشد در این کاتا ضربات مشت زوکی چودان و ضربه دفاعی گدان بارای مشاهده میشود همچنین این کتا بر روی زنگوتسو داچی اجرا میشود برای اجرای این کاتاها باید در نظر گرفت این است که نام کاتا باید توسط شخص کاتا رو بلند ادا شود

+ ادامه مطلب

 

اضافه وزن وچاقي
مقدمه
آيا ميدانيد چاقي ،اضافه وزن وتغذيه نادرست احتمال بروز بيماري هاي قلبي -عروقي و ديابت ،آرتروز و انواع سكته ها وسرطانها و...را چندين برابر ميكند
آيا ميدانيد با تغذيه سالم و انجام ورزشهاي روزانه،ميتوانيد از بسياري از اين بيماري ها پيشگيري نموده  وسالم وشاداب زندگي نماييد
اضافه وزن

+ ادامه مطلب

 

انواع استخوان های بدن

استخوان بندی بدن انسان به منزله  ستون اصلی بدن انسان است که سایر قسمتهای بدن مانند نسوج نرم روی آن قرار گرفته است در برخی قسمتهای اسکلت مانند کاسه سر،قفسه سینه،لگن خاصره وستون فقرات اندام های ظریف وحساسی قرار می گیرند
اسکلت بندی بدن


+ ادامه مطلب